Cách xử lý khi sổ đỏ cấp sai mục đích sử dụng đất

22/06/2023

Thông tư 02/2023/TT-BTNMT được ban hành đã sửa đổi loạt quy định liên quan đến về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Căn cứ tại Khoản 2 Điều 106 Luật Đất đai 2013 quy định: Giấy chứng nhận đã cấp không đúng mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật sẽ thuộc trường hợp bị thu hồi. Trừ trường hợp người được cấp giấy chứng nhận đó đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đất đai.

Trên thực tế việc cấp sai mục đích sử dụng đất chủ yếu do cơ quan cấp giấy chứng nhận tự mình phát hiện hoặc cơ quan thanh tra phát hiện. Đồ hoạ: Tuyết Lan

Tùy thuộc từng trường hợp ai phát hiện mà sẽ có quy trình xử lý khác nhau. Nội dung này được quy định rõ tại khoản 56 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP như sau:

– Đối với trường hợp chính người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định thì:

+ Người phát hiện gửi kiến nghị bằng văn bản đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận.

+ Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận có trách nhiệm kiểm tra, xem xét.

+ Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận ban hành quyết định thu hồi giấy chứng nhận đã cấp.

– Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng tự mình phát hiện giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định thì:

+ Kiểm tra lại, thông báo cho người sử dụng đất biết rõ lý do.

+ Ban hành quyết định thu hồi giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định pháp luật.

– Đối với trường hợp cơ quan thanh tra có văn bản kết luận giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định thì:

+ Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, nếu kết luận đó là đúng thì quyết định thu hồi giấy chứng nhận đã cấp.

+ Nếu xem xét, xác định Giấy chứng nhận đã cấp là đúng quy định thì phải thông báo lại cho cơ quan thanh tra.

Cơ quan có thẩm quyền thu hồi là cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận tại thời điểm thu hồi. Đối với giấy chứng nhận đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân thì Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền thu hồi (huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương).

Cơ quan thực hiện việc thu hồi và quản lý giấy chứng nhận đã thu hồi là văn phòng đăng ký đất đai.

Nguồn: laodong.vn

Quay lại
Bài viết khác
27/06/2023
Các địa phương được tự quyết khu vực phân lô, bán nền
UBND các tỉnh sẽ được quy định những khu vực được chuyển nhượng đất...
Xem thêm
25/06/2023
Chốt giảm 2% thuế VAT đến hết năm 2023
Theo Nghị quyết Kỳ họp thứ 5 mới được Quốc hội thông qua, thuế giá trị...
Xem thêm
22/06/2023
Cách xử lý khi sổ đỏ cấp sai mục đích sử dụng đất
Thông tư 02/2023/TT-BTNMT được ban hành đã sửa đổi loạt quy định liên quan...
Xem thêm
22/06/2023
Cơn lốc trả mặt bằng tiền tỉ ở phố cổ Hà Nội lan rộng
Dù kinh tế đang dần khởi sắc thế nhưng nhiều mặt bằng trên phố cổ Hà...
Xem thêm