THUẾ TĂNG CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN BẤT ĐỘNG SẢN

26/06/2023
Bài viết khác
18/01/2024
QUỐC HỘI THÔNG QUA LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI)
– Ngày 18/01, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc...
Xem thêm
27/06/2023
Các địa phương được tự quyết khu vực phân lô, bán nền
UBND các tỉnh sẽ được quy định những khu vực được chuyển nhượng đất...
Xem thêm
25/06/2023
Chốt giảm 2% thuế VAT đến hết năm 2023
Theo Nghị quyết Kỳ họp thứ 5 mới được Quốc hội thông qua, thuế giá trị...
Xem thêm
22/06/2023
Cách xử lý khi sổ đỏ cấp sai mục đích sử dụng đất
Thông tư 02/2023/TT-BTNMT được ban hành đã sửa đổi loạt quy định liên quan...
Xem thêm